Bir Gece


Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

Lakin, o ne husrandı ki: Hissetmedi gözler,

Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!

Neden görecekler? Göremezlerdi tabiî;

Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi,

Bir kerrede, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,

Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin.

Salgındı, bugün Şark'ı yıkan, tefrika derdi.

Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,

Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!

Bir nefhada insanlığı kurtardı o Ma'sum,

Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!

Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;

Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi geberdi!

Âlemlere rahmetti evet şer-i mübîni,

Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.

Dünya neye sâhipse, O'nun vergisidir hep;

Medyûn ona cemiyyet-i, medyun O'na ferdi.

Medyundur o mâsûma bütün bir beşeriyet...

Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

Hilvan, 11 Rebiülevvel 1347 (1931)


Mehmet Akif Ersoy

Blogger Template Search

Hello guys i have created a search engine just for blogger users , with this search engine you will be able to search blogger xml templates quickly , it's beta right now and following days you will be able to find more templates with this engine.

click the image to see engine


test it and please leave your comments here

An entry using images.

An entry using images.

left align:
imgpost.pngThis is the way an image post looks when you align the image to the left of the entry. To achieve this, simply add the following to your image code, before the close tag: style=”float:left”. If you have done this correctly, your images will align to the left of your blog entry.

right align:
imgpost.pngThis is the way an image post looks when you align the image to the right of the entry. To achieve this, simply add the following to your image code, before the close tag: style=”float:right”. If you have done this correctly, your images will align to the right of your blog entry.

center:

imgpost.png

This is the way an image post looks when you align the image to the center of the entry. Achieving center alignment and maintaining valid XHTML is a little different. You will need to add the following, of course adding the opening and closing brackets, before the image coding: p style=”text-align:center” yourimagecodehere /p If you have done this correctly, your images will align to the right of your blog entry.

regular:
imgpost.png


Etiketler

GosuBlogger